0879 909 777

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение:

Наименование на дружеството: “ТОМИКА ГРУП” ООД, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 148143183

Седалище и адрес на управление: град София, бул. "Ал. Стамболийски" 101, София Мол, ет. 1,

Телефон: 052/330 234; 0879 909 777

E-mail: office@carnivalkids.com

Уебсайт: https://carnivalkids.com

Томика Груп зачита неприкосновеността и гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си. 

Томика Груп ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни (съгласно Регламент (ЕС) 2016/679). 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт:https://carnivalkids.com  („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Томика Груп

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на интернет сайт https://carnivalkids.com, политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Томика Груп ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@carnivalkids.com

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. 

Категории лични данни, обработвани от Томика Груп

Томика Груп може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

-Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес); 

-Данни за контакт (вкл. пощенски и/или електронен адреси, телефонен номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

-Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.), които вие доброволно сте предоставили;

Томика Груп може да обработва данни, изготвени и генерирани от Томика Груп в процеса на предоставяне на услугите:

-данни за осъществяване на доставката на поръчания продукт/и, а именно две имена, телефон за контакт и координати за доставка – офис на куриерската фирма или адрес, посочен от самия потребител.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Томика Груп има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти;

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

Цели и правни основания за обработване на лични данни 

-Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор от разстояние с нас..

Томика Груп обработва данните Ви за следните цели: 

-Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи сключването на договора от разстояние;

-Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт; 

-Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

-Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

-Гаранционно обслужване; 

-Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

-Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване.

В изпълнение на свои законови задължения, Томика Груп обработва данните Ви за следните цели: 

-Обработка на поръчка и изпращане на продукта/продуктите посредством куриерка фирма;

-Издаване на фактури; 

-За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

-Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

-Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

-Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Томика Груп обработва съответните данни, предоставени доброволно от клиента за тяхното обработване за следните цели: 

-Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

- Директен маркетинг на продукти и услуги;

-Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

-Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама спрямо вашите нужди и интереси;

-Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.

-Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

-Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения (договор от разстояние) и изпращане на закупени стоки;

- Лица, на които Томика Груп е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Томика Груп обработват личните Ви данни от името на Томика Груп

- Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

-Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор от разстояние между Томика Груп и Вас се съхранява за срок от 5 години и/или до заличаване на профила на потребителя.

-Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг или различен от този срок. 

-Томика Груп полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

-Личните данни не могат да бъдат изтрити докато поръчката не е завършена и е в статус „Очаква изпълнение“.

-Томика Груп Ви уведомява, че при необходимост срока за съхранение на личните данни ще бъде удължен. 

-Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг на посочения от Томика Груп имейл за връзка. 

ашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса наТомика Груп, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@carnivalkids.com

Имате право да поискате отТомика Груп:

- копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

- да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

- личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това, като за целта трябва да изложете искането си в свободен текст и да ни го изпратите на посочените по-горе координати;

- да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Томика Груп

- да възразите срещу обработването на личните си данни. 

Надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни www.cpdp.bg.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Томика Груп, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт). 

Автоматизирана обработка и профилиране

-Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

Възражение срещу използване за директен маркетинг 

-Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@carnivalkids.com

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Томика Груп и какви са последиците от това?

-За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Томика Груп се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и доставка. 

-За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Томика Груп се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт и получаване на поръчката. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки от Вас.

Как защитаваме данните Ви 

Томика Груп прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- достъпът на служителите на Томика Груп до лични данни на клиентите и ограничен в зависимост от задълженията им;

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

- с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Ние в никакъв случай и по никакъв повод няма да искаме от Вас лична информация, религиозна, сексуална, политическа или всякакъв друг вид информация, освен нужната за целите на осъществяване на доставката.

Нужната информация за осъществяване на доставка е единствено две имена, телефон за връзка и офис на куриерската фирма или адрес, на който Вие желаете да получите поръчката си.

Carnival Kids - Dressed in joy

Вече 20 години обличаме деца в радост. 

Милиони детски дрешки, милиони усмивки. Carnival Kids - облечени в радост. Carnival Kids е един от най-големите вносители на детски дрехи, обувки и аксесоари в България. В магазините ни ще откриете богато разнообразие от бебешки, детски и юношески дрехи, обувки и аксесоари на различни марки, както и специално създадените колекции на Carnival Kids. 

Магазини в София: Сердика Център, България Мол, Мол Парадайз, Mall of Sofia; Магазин Пловдив: Мол Марково Тепе; Магазин Бургас: Мол Бургас Плаза; Магазини Варна: Гранд Мол, Варна Мол